هجدهمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان پسر با نیازهای ویژه سراسر کشور با حضور بیش از ۲۰۰۰ شرکت‌کننده در هشت رشته ورزشی در همدان به کار خود پایان داد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان؛
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: در جریان مسمومیت دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات "دانش آموزان با نیازهای ویژه پسر سراسر کشور"، در حقیقت 22 نفر به بیمارستان ارجاع شدند که نوزده نفر ترخیص و یک نفر نیز چند ساعت بعد...
دانش آموزان ورزشکار همدانی سفیران سبز همدان تندیس قوچ ارمنی را به حفاظت محیط زیست قم بردند.

تازه ترین اخبار

تغذیه و سلامت

حجاب و عفاف